Historie

Historie van de V.V. Borgercompagnie

1949 - 2009

 

De voetbalvereniging “Borgercompagnie” is opgericht samen met de gymnastiekvereniging als S.V.B.

(Sport Vereniging Borgercompagnie) op 29 juli 1949.

 

Hiervoor waren verantwoordelijk:

T. Jager

   Dhr. T. Jager

W.Bos

Dhr. W. Bos

D. Visser

Dhr. D. Visser

Er werd begonnen in een klasse van de Groninger Voetbal Bond.

Het ledenaantal bestond op dat moment uit 76 leden.

In het eerste seizoen 1949/1950 werd er gespeeld op een stoppelland van de familie Vegter, in 1950 werd het veld niet langer geschikt bevonden, na nog enkele maanden op een stuk land van Boer van Zanten te hebben gevoetbald, werd er in 1951 een huurovereenkomst voor 10 jaar afgesloten voor 1 hectare grond, met de heer Gols, bij een stopplaats van de GADO (het huidige voetbalveld).

Voor de huur van dit terrein moest destijds F 350,00 per jaar worden betaald.

huurovereenkomst

Het nieuwe veld werd geopend door een serie wedstrijden te spelen en na afloop werd er in café Visser een

receptie gehouden.              

Het Bestuur kreeg van de Landbouwvereniging “Borgercompagnie” hun eerste clubvlag aangeboden.

 

2

 

 Omkleden voor de wedstrijd gebeurde bij Café Visser, evenals het thee drinken in de rust en na de

 wedstrijd stond er achter het café een teiltje water klaar om zich te wassen.                

 

Een keer per jaar werd er een algemene ledenvergadering uitgeroepen, deze vergaderingen werden   genotuleerd in een speciaal notitieboek voor deze vergadering.

De leden kregen een speciale uitnodigingskaart.

 

vergadering

Deze uitnodiging dateert van 20 augustus 1954.

 

Door het teruglopend aantal leden, kwam de voetbalvereniging in financiële moeilijkheden.

Mevr. Vegter hielp de vereniging, door lezingen te houden over haar reis door Amerika, ze deed dit

gratis, de lezingen werden goed bezocht en de opbrengst van de entreegelden was voor de

voetbalvereniging. Tevens werden er door de heer Visser schaats- en prikslee-wedstrijden georganiseerd tijdens de wintermaanden.

Ook werden er door diverse mannen aardappels gerooid om de kas te spekken, want voor het gereed

maken van het veld moest F 30,00 per jaar betaald worden en het betalen van diverse boetes was een

aanslag op de kas.

 

Terwijl er bij de oprichting 76 leden waren, was dat in 1954 nog maar 40 leden, waarvan 25 spelende

leden en 8 B-aspiranten.

Wel werd er een trainer aangetrokken van de v.v. Wildervank, dit was de heer K. Stiekel.

 

Het 1e elftal degradeerde in 1956 naar de 2e klasse van de G.V.B. en trainingen werden slecht bezocht.

 

Vanaf 1957 werden er tijdens de wedstrijden een veldverloting gehouden en werd er een kascommissie benoemd, n.l. Dhr. D. Visser, Dhr. K. Stieke, Dhr. R. Weijer

 

Ondanks de slechte velden en accommodatie groeide de vereniging in 1958 weer tot 73 leden, werd het

1e elftal kampioen en promoveerde, er werd een kampioensfeest gehouden onder leiding van de heer van Essen.

Ook was er in 1958 brand in café Visser en zijn er diverse medailles en bekers van de voetbalvereniging verloren gegaan.

Het 10 jarig bestaan werd in 1959 gevierd in Cafe Visser, de avond werd verzorgd door de heer van Essen, met enkele bestuursleden en een conferencier.

Van 2 leden ontving het Bestuur 2 stokken met ringen eraan, om ballen uit de sloot te halen en er werd

een nieuw kalkkarretje aangeboden.

Op 6 oktober 1960 werd door Hare Majesteit de Koningin de statuten goedgekeurd en hierdoor werd de

V.V. Borgercompagnie een officieel erkende vereniging.

Wanneer men verlichting bij het veld nodig was, kwam Dhr. Doornbosch met een tractor en deden de

lampen van de tractor dienst als verlichting.

Namens de Stichting voor Lichamelijke opvoeding en Sport te Veendam kreeg de vereniging in 1963

een subsidie van F 500,00 voor de aanleg van een lichtinstallatie.

 

In 1965 ontving de vereniging F 3000,00 van de Nederlandse Sport Federatie voor de bouw van een kleedaccommodatie.

Dus werd er snel begonnen met de bouw, terwijl de heren aan het bouwen waren, moesten de dames in

een boerenschuur de planken verven. Doordat het ledental eind jaren ’60 weer toenam, werden er ook

weer trainingen gegeven. De training voor de senioren werd verzorgd door de heer v.d. Wal en de jeugd

werd getraind door de heer Riemeijer.

Voor de selectie werd het verplicht om te trainen. Vanaf seizoen ‘64/’65 was de heer Bodde trainer.

Op de jaarvergadering in ’67 werd de contributie vastgesteld op:

Senioren:                                F 25,00

Junioren 14 t/m 18 jaar:         F 12,50

Pupillen 12 t/m 14 jaar:          F   7,50

 

De bestuursleden waren:

Voorzitter:                 J. Doornbosch                       Lid:     W. Bos

Secretaris:                  Th Jager                                 Lid:     G. Riemeijer

Penningmeester:      A. Tuntelder

 

In begin jaren ’70 begon men met zaalvoetbal, men organiseerde onderlinge zaalvoetbaltoernooien.

Ook werden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals oud papier actie, kaartavonden en viswedstrijden.

Een groot succes was de bazaars bij Café Visser, die vele jaren achtereen werden georganiseerd.

 

Het hoogtepunt behaalde het 1e elftal in het seizoen 71/72, toen was het zelfs even koploper in de 3e klasse van de K.N.V.B., men speelde o.a. tegen het stad Groninger BeQuick.

Het ledental steeg naar 87 en er waren inmiddels 7 teams, die op 1 veld en op zondag moesten spelen.

Dit was veel te veel en er kwam een zaterdagafdeling bij met 2 teams.

Het 25 jarig  jubileum werd in 1974 gevierd in Café Visser, ’s avonds was er een feestavond voor leden

en donateurs en werd er door voorzitter G. Kraan een overzicht gegeven van de afgelopen 25 jaar, waarna toneelvereniging “Ons Genoegen” uit Borgercompagnie de zaal vermaakte met een blijspel, ook was er een optreden van de gebroeders Bruin Slot.

In 1976 werd het veld door de K.N.V.B. afgekeurd, het veld was te slecht om op te voetballen, dit kwam mede, doordat er vroeger een aardappelmeelfabriekje had gestaan en natuurlijk ook door het intensieve gebruik van alle elftallen.

Hierdoor werd er inmiddels onderhandeld over de mogelijkheid van een tweede speelveld, deze werd dan

ook gevonden op een andere locatie in Borgercompagnie, tegenover de Proefboerderij, waar een nieuw speelveld en kleedaccommodatie werd gecreëerd.

Al gauw bleek de huidige hoofdaccommodatie veel te wensen over liet, zo was er geen bestuurskamer,

geen ruimte om even een kop koffie te drinken, vooral tijdens de wintermaanden en bij slecht weer zou

dit geen overbodige luxe zijn. Maar helaas bij de vereniging en de Gemeente Veendam was geen geld.

 

Het Bestuur werd gevormd door:

Voorzitter:                  J. Doornbosch

Secretaris:                  A. Viel

Penningmeester:      K. Komdeur

Lid:                             Th. Jager

Lid:                             W. Bos

 

Begin jaren ’80 werden er met veel succes bingoavonden georganiseerd en werd het 1e elftal kampioen

van de 1e klasse G.V.B. onder leiding van trainer Gerrit Uittenbosch.

Dit mocht niet lang duren en het 1e elftal degradeerde weer van de 4e klasse K.N.V.B. naar de afdeling

G.V.B. Ook was men druk in de weer om de kas te spekken, door het organiseren van rommelmarkten en bazaars.

 

Het seizoen ‘83/84 was een leuk seizoen voor v.v. Borgercompagnie, het 1e elftal mistte op een haar na promotie door een beslissingswedstrijd tegen V.V.G. met 2 – 1 te verliezen, maar het 3e elftal werd kampioen.

Aan het einde van het seizoen ‘83/’84 werd ook een ledenwervingsactie op touw gezet, om meer jeugdleden te krijgen, wat helaas niet lukte.

 

In 1985 werd er overeenstemming bereikt over de bouw van een nieuw onderkomen, een stenen gebouw        

met een bestuurskamer, een kantine, 2 kleedkamers, scheidsrechterskleedkamer, magazijn, berging voor          

materialen en er werd een tweede veld aangelegd.

Via het actiefonds kleine kernen van de Provincie Groningen ontving de vereniging een subsidie van

Fl 50.000,00 voor de reconstructie van het hoofdveld, de aanleg van een bijveld en het bouwen van extra

kleedkamers.

Dit werd allemaal met eigen krachten (leden, donateurs, vrijwilligers) gerealiseerd onder de leiding van       

J.v.Essen